ENERGIEBESPARING

false
10
10
fade
8
1

Energie besparen

In een maatschappij met stijgende energieprijzen zal de energieuitgave steeds meer een rol van betekenis gaan spelen. Met name warmteopwekking is één van de grootste kostenposten van een huishouding. Binnen de woningmarkt valt veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing, hierin onderscheiden we passieve en actieve maatregelen.

 

Passieve maatregelen vinden we terug in het isoleren van de woningschil. Het vasthouden van de warmte in uw woning door goede isolatie reduceert niet alleen de energielasten maar verhoogt ook het wooncomfort. Bijvoorbeeld het verschil tussen een ongeïsoleerde 'koude' vloer en en geïsoleerde 'warme' vloer is merkbaar aangenamer.

 

Naast aangegeven voorbeeld zijn er nog vele andere maatregelen te nemen. Hier leest u meer.